Mapro Systems Ab

Innovationer för jord- och skogsbruk

Mats visar hur drängen fungerar
En flexibel traktor med så-aggregat
Jordbuggsplantering med hjälp av uppfinning
Plogen som kallas King Bore
En skogsvagn
En släpvagn med material
En uppfinning för trädgårdsarbete

Nya produkter

Drängen junior

Drängen junior är en helt ny produkt uppfunnen och utvecklat av oss

Vi gratulera Häst och grönsaksbonden till första leveransen.

Drängen junior används för sådd, radrensning, fräsning, klippning, snöröjning, mm. Spårvidden mellan hjulen kan enkelt varieras för att anpassas till mellanrummet mellan raderna.

Drängen junior är otroligt stark. Den drivs av en 5,5 hk motor eller El drift. Båda hjul driver konstant framåt, de går även att backa.

Styrstången kan anpassas till föraren och ändras steglöst i alla riktningar. Balken som håller i skären kan höjas/sänkas även vinklas så att skären får önskad angreppsvinkel.

Om oss

Det lilla företaget med det stora engagemanget

I ett treårigt samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Hushållningssällskapet Östergötland, Bona Gård på Ekerö och Archaea AB arbetar Mapro Systems med att skapa en ny och hållbar odlingsteknik. Projektet har fått stöd av EIP-Agri som administreras av Jordbruksverket och delvis finansieras av EU.

En MacTrac-robot ute på fältet

Mapro Systems har under flera år utvecklat självkörande jordbruksrobotar. Under utveckling och vid alla provkörningar har vi förstått att framtidens jordbruk tillhör robotarna.

Varför undrar nu många:

1. Med hjälp av robotar blir en överkörning av fältet helt plötslig en enkel sak. Först bestämmer man vilket typ av arbete roboten skall utföra, monterar på rätt verktyg, sen trycker man i princip på knappen och roboten kör över fältet. Denna överkörning av fältet kan ske dag som natt. Roboten behöver aldrig kunna se för att klara av att styra, även om kameror etc är nödvändiga för säkerheten.

2. Noggrannheten hos roboten gör att vi kan börja prata om kvadratcentimeter på fälten. Tilläggsgödslingar bekämpningar på delar av fältet där man anser att tillväxten är låg. Detta var tidigare inte lika enkelt.

3. Odlingstekniken kommer att få helt ny utformning, eftersom flera grödor kan odlas på samma fält samtidigt. Dessa grödor kan skötas med olika metoder under säsongen.

4. Sjukdomar, insektsangrepp och andra skördesänkande orsaker kommer att kunna upptäckas i ett mycket tidigt stadium och kan snabb åtgärdas även på mindre ytor.

5. Fönstret när jorden tillåter att man kan köra över fältet kommer att bli mycket större, dels beroende på att roboten är lätt men även att körspåren är beväxta av t.ex. gräs.

6. Precisionsodling är rätta namnet på vad man kan utföra med hjälp av robotar. Eftersom man nu kan sköta flera grödor samtidigt, kan man lätt gå in i fältet och utföra specifika arbeten utan att störa den övriga grödan.

7. Till allt detta kommer att utvecklar med målet att 1 person ska kunna styra över 5 robotar samtidigt. 1 robot sår ca 25 hektar i dygnet. Kapaciteten kommer att bli överlägsen vanliga traktorer även i förhållande till personal.

MacBot ute på ett fält
Sådd i samma spår

MacBot styr med en otrolig precision 12 uprepade körningar i samma spår och kan ha redskap både fram och bak

Fördelen med att odla flera grödor samtidigt är att samtidigt som man tar näring från marken kan man återföra näring och humus. Detta kan liknas vid att samtidigt som man tar ut pengar från banken så sätter man in mer pengar och man sätter in mer än man tar ut. Detta är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. I dagens jordbruk är det tankesättet nästan obefintligt, då tekniken inte funnits på plats tidigare.

Lusern, ärtor, bönor, klöver och vicker är s.k. baljväxter. På deras rötter lever specifika kvävefixerande bakterier som har förmågan att omvandla kväve från luften till en form som växterna kan använda. I luften finns 78 % kväve, men det är just växtfamiljen Fabaceae som kan nyttja luftkvävet eftersom de har dessa bakterier på sina rötter.

Gräs av olika sorter har djupa rötter som skapar struktur och kanaler djup ner i marken som för bort vatten. De luckrar upp jorden och minskar marpackningen. De tar bort koldioxid från luften och binder kolet i marken.

Med vårt nya odlingssystem så kommer växterna att dra nytta av och samspela med varandra under växtsäsongen, och inte som tidigare då nyttan kunde tas tillvara först säsongen efter.

Kolinlagringen kommer att öka då större yta på fältet är beväxt under längre tid. Fältet är beväxt med växter som lagrar kol under längre tid. Att fältet är beväxt under lång tid är bra för klimatet då det även reflekterar tillbaka mer av solens strålning och därför motverkar växthuseffekten.

Efter att man skördat fältet så kan djur släppas in för att beta de gröna ytorna. Detta gör att djuren inte behöver stå stallade. Nu kan de gå på fälten och bidra till markhälsan genom klövarnas tramp och gödsel som näring och till biodiversiteten.

I det nya odlingssystemet kommer vi att bjuda in ogräs under kontrollerade former. Vi kommer låta ogräsen samsas med våra växter utan att skörden påverkas. Med denna metod bevara vi mångfalden av växter och insekter.

Odlingstekniken kommer att utvecklas till en helt annan nivå än dagens metoder att odla mat. Målet är att det kommer att vara möjligt att öka skördarna. När vi lyckas så har en vanlig traktor inte så mycket att göra i odlingen. MacBot kommer att kunna användas till allt från jordbearbetning, så frö, klippa gräs/ogräs, tillföra näring och ogräsbekämpa, dock inte tröska ännu.

Vi tror på det här och ser att framtiden är spännande.

Utvecklingsarbeten

Vi jobbar på våra produkter

King Bore kör förbi en busshållplats

Vi utvecklar vårat snöblad KingBore till att röja snö 320 cm brett för parkeringsplatser och större ytor.

Kontakta oss för mer info
MacBot på fältet

MacTrac kommer att få en broder MacBot som kan köras helt autonomt.

Kontakta oss för mer info
Ett hus håller på att byggas i ett garage

Flextrailer kommer att få ett hus som man kan transportera och lasta av där man önskar.

Kontakta oss för mer info
Bild på Drängen uppifrån

Drängen blir elektrisk.

Kontakta oss för mer info

Namn

E-post

Telefonnummer

Vad gäller det?

Meddelande