Vi vill förändra världen!
Människor har rätt till mat, utbildning, en framtid!

Mapro Systems AB har under 10 års tid haft ett engagemang i att försöka hitta lösningar för att mekanisera det afrikanska jordbruket. Siktet har hela tiden varit inställt på den lilla jordbrukarens liv ute i byarna som inte har möjlighet att köpa en komplett maskinpark utan behöver något mindre och direkt anpassat till dennes jordbruk och kunskap. Många projekt har misslykats då vi från västvärlden har kommit till Afrika och "styrt upp tillvaron" med maskiner och  ny teknologi. När projekten avslutats så har inte kunskapen överförts till de lokala jordbrukarna och insatsen har många gånger runnit ut i sanden och allt har fallit tillbaka till ruta ett igen. 
Mats Andersson har skapat MacTrac som är liten, smidig och användarvänlig traktor.
-T.o.m kvinnorna kan köra den! Det kan låta nedvärderande men man måste komma ihåg att de flesta människor på landsbyggden inte har någon erfarenhet av att tex köra bil eller andra fordon. Sedan är det till stor del kvinnorna som gör mycket av det arbetsintensiva sysslorna på fälten. Till MacTrac har Mats sedan skapat en rad av mindre redskap såsom plog, harv, såningsmaskin (för alla tänkbara frön) och ogräsbearbetnings alternativ. 
Till redskapen har konceptet "MacTrac Farm" skapats. Det är ett upplägg på en gård om 100 ha som skall ägas och drivas gemensamt av ett kollektiv på 100 människor utav lokalbefolkningen. Allt bygger på att de sedan ska ges utbildning i ekologisk odlingsteknik för att kunna producera maten samt teknisk utbildning för att kunna börja bruka jorden maskinellt vilket på sikt kommer att göra att de kan odla större arealer. Vid ekologisk odling växelodlar man en mängd olika grödor för att berika jorden utan konstgödsel, man håller djur som därmed producerar mjölk, kött, ägg och gödsel. Detta skall sammantaget ge människorna möjlighet till en utkomst och en bredare kost av både protein och grönsaker. Det kommer att ge dem en bättre hälsa och skapa en möjlighet för de unga att bo kvar på landet och inte som idag fly till städerna eller till Europa där de går en osäker framtid tillmötes.
 

MacTrac 

Denna artickel i Dakars dagstidning handlar om MacTrac, den multifunktionella maskinen som kan revolutionera Arfikas jordbruk.
Det sitter en kvinna vid ratten som provkör maskinen.
-Denna maskin kan köras av alla, berättar konstruktören Mats Andersson. Det är bara framåt och back så man behöver inte växla. Sedan har man en fantastisk kontroll, eftersom man ser så bra var man kör.

Intervju med CEO för jordbruksmässan Fiara.

Ordförande för UNCAS i Senegal vet att det omoderna jorbruket i Senegal måste mekaniseras för att öka produktionen av mat . Samtidigt är det viktigt att få de unga människorna att förstå att det finns en framtid i att producera mat och ett liv för dem på landsbygden. Bobacare  Cisse är arrangör för den årliga jordbruksmässan som hålls i Dakar, Senegal där Mapro Systems har ställt ut MacTrac med utrustning.

Länk till UNCAS hemsida: www.uncasenegal.com

Avsiktsförklaring skrivs under med UNCAS

Mapro Systems AB har undertecknat en avsiksförklaring med jordbruksföreningen UNCAS om att bygga 1000 ekologiska gårdar i MacTrac Farm konceptet spridda över hela Senegal. UNCAS  skall arbeta fram finansieringen, medlemmar till gårdarna samt avsätta mark för uppförandet. Mapro Systems skall bidra med det tekniska uppbyggandet, maskiner och redskap samt utbildning för maskiner och ekologisk odling.

MacTrac forum på Fiara mässan i Dakar.

På mässan Fiara hölls ett forum där vi visade MacTrac på rullande storbild bakom podiet och olika personer höll anföranden om vikten av mekanisering och att det görs på rätt sett med folket, för folket. Det var långa frågestunder där alla fick svar på sina frågor och funderingar.

Vimelbilder från mässan när olika digniteter ville ha information om MacTrac och hur den kan användas. De fick ju också möjlighet att se den i verkligheten och själv bedöma fördelen med en liten smidig maskin med många möjligheter.

Senegals jordbruksminister för djur Mrs Aminata Mbengue Ndiaye hälsar på Mats Andersson Mapro Systems AB i vår monter på Fiara mässan Dakar Senegal.
Senegals jordbruksminister för djur Mrs Aminata Mbengue Ndiaye hälsar på Mats Andersson Mapro Systems AB i vår monter på Fiara mässan Dakar Senegal.

Nytt sammarbete med Foundation Aïdara Chérif undertecknat.

Från vänster Hady Diallo, Chérif Yancouba Aïdara, Camilla Hjortshagen, Abdoulaye Diouf, sittande Mats Andersson.
Från vänster Hady Diallo, Chérif Yancouba Aïdara, Camilla Hjortshagen, Abdoulaye Diouf, sittande Mats Andersson.

Inspektion av marken till testgården i Casamas

Stort intresse för MacTrac på mässan.

Mr Boubacar Cissé grattulerar Mats till MacTracs fina monter på mässan, och det stora intresset för maskinerna.

Vi delar ut många kataloger så att monterbesökarna skall kunna komma ihåg alla möjligheter man har med att använda MacTrac med tillbehör.

Från vänster: Mr Boubacar Cissé President Fiara, Hady Diallo MacTrac Africa, Camilla Hjortshagen and Mats Andersson Mapro Systems AB, Senegals jordbruksminister Mr Pape Abdoulaye Seck och jordbruksminister  Mrs Aminata Mbengue Ndiaye i sällskap av deras deligation.
Från vänster: Mr Boubacar Cissé President Fiara, Hady Diallo MacTrac Africa, Camilla Hjortshagen and Mats Andersson Mapro Systems AB, Senegals jordbruksminister Mr Pape Abdoulaye Seck och jordbruksminister Mrs Aminata Mbengue Ndiaye i sällskap av deras deligation.

Möten med människorna i Casamas

loading...

Radhackning med MacTrac i Senegal.

Du kan bidra till vårat arbete.  Genom att köpa produkter i handeln som är producerat i olika projekt tex. vattenprojekt i Uganda. Kläder och textilier gjorda av ekologisk bomull, så hjälper du dessa projekt att få lönsamhet på deras odlingar.

Plöjning med MacTrac i Senegal.